Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 4

Uitgelichte afbeelding voor lespakket Verkeerskunsten groep 5 en 6 - fietskunsten les 4

In de groepen 5 en 6 worden de praktische oefeningen op het schoolplein iets uitdagender voor de leerlingen. In les 4 leren de leerlingen:

 • Samen slalom fietsen
 • Samen van rijbaan wisselen
 • Langs een obstakel fietsen en inhalen
Groep
Groep 5, Groep 6
Thema's
Fietsvaardigheid, Verkeerskunsten
Uitvoering
Op school
Stap 1. Voorbereiding

Stap 2. Uitvoering

Stap 3. Afronding

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 5 en 6, les 4

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Samen slalom fietsen
 2. Samen van rijbaan wisselen
 3. Langs een obstakel fietsen en inhalen

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Naast elkaar fietsen
 • Naast elkaar slalom fietsen
 • Naast elkaar een bocht fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Naast elkaar van rijbaan wisselen
 • Achter elkaar fietsen
 • Om een obstakel heen fietsen
 • Achter elkaar een bocht fietsen
 • Langzaam fietsen om ruimte te geven
 • Versnellen om in te halen
 • Inhalen
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Afstappen

Instructiefilm Slim starten, makkelijk wegfietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Langs een obstakel fietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Instructiefilm Fitescheck

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5 – 10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 5/6 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten. In deze vierde les wordt het fietsen met z’n tweeën naast elkaar geoefend. Het samen fietsen komt vanaf groep 5 steeds vaker voor. De leerlingen leren bij deze activiteiten dat het belangrijk is om rekening te houden met elkaar.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar scherpe bochten fietsen.
 • activiteit 2: De leerlingen kijken over de schouder om het achteropkomend verkeer te zien aankomen. De leerlingen wisselen naast elkaar van rijbaan en geven elkaar de ruimte.
 • activiteit 3: De leerlingen kijken voor het passeren van een obstakel en het inhalen over de schouder om het achteropkomend verkeer te zien aankomen. De leerlingen kijken na het passeren van het obstakel en het inhalen over de rechterschouder om te zien of er ruimte is om weer rechts te gaan fietsen.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij de oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 4, activiteit 1 Samen slalom fietsen

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen geven elkaar de ruimte wanneer zij naast elkaar scherpe bochten fietsen.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Naast elkaar fietsen
 • Naast elkaar slalom fietsen
 • Naast elkaar een bocht fietsen
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 4 gele markeerbollen
 • Pylon
 • 7 staanders
 • Verkeersbord stop (B07)

Plattegrond Activiteit 1 Samen slalom fietsen

Download

Oefening

Deze oefening wordt door twee leerlingen tegelijk uitgevoerd. Beide leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • fietsen naast elkaar het slalomtraject tussen de staanders
 • fietsen naast elkaar om de pylon heen
 • remmen bij de stopstreep
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Blijf naast elkaar fietsen en geef elkaar de ruimte! De ene keer neemt de één de kleine binnenbocht en de ander de ruime buitenbocht. De andere keer is het precies andersom. Zorg ervoor dat de sturen niet precies naast elkaar zijn, maar het ene stuur iets achter het andere stuur. Zo haken de sturen niet in elkaar.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.
 • Laat de leerlingen telkens met een ander samen de oefening uitvoeren.

Differentiatie

 • Optie 1: zet de staanders steeds dichter bij elkaar.
 • Optie 2: laat de hele groep achter elkaar in tweetallen de oefening uitvoeren.
 • Optie 3: twee leerlingen starten tegelijkertijd, ieder aan één kant van de rij staanders. Ze gaan allebei het slalomtraject fietsen. Eerst gaat dezelfde leerling steeds voor. Bij de volgende beurt gaan de leerlingen om en om voor: de ene leerling gaat bij de eerste staander voor en de andere leerling gaat bij de volgende staander voor.
 • Optie 4: verdeel de leerlingen in twee groepjes. Eén groepje staat aan het begin van het slalomtraject (A), het andere groepje staat aan de het eind van het slalomtraject (B). Telkens start één leerling van beide groepjes, ze komen elkaar in het midden tegen.
 • Laat de leerlingen op het rechte stuk achter elkaar fietsen en vervolgens elkaar inhalen.
Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 4, activiteit 2 Samen van rijbaan wisselen

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen kijken over de schouder om het achteropkomend verkeer te zien aankomen. De leerlingen wisselen naast elkaar van rijbaan en geven elkaar de ruimte.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Naast elkaar van rijbaan wisselen
 • Naast elkaar een bocht fietsen
 • Remmen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 7 blauwe markeerbollen
 • 4 witte markeerbollen
 • 8 pylonen
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)

Plattegrond Activiteit 2 Samen van rijbaan wisselen

Download

Oefening

Deze oefening wordt door twee leerlingen tegelijk uitgevoerd. Beide leerlingen:

 • stappen naast elkaar op bij het startpunt
 • fietsen naast elkaar tussen de pylonen door
 • kijken bij de witte markeerbollen over hun linkerschouder achterom en roepen hoeveel vingers de begeleider (of de eerstvolgende leerling) omhoog steekt
 • fietsen naast elkaar de bocht naar links en meteen daarna de bocht naar rechts
 • fietsen naast elkaar tussen de pylonen door
 • kijken bij de witte markeerbollen over hun linkerschouder achterom en roepen hoeveel vingers de begeleider (of de eerstvolgende leerling) omhoog steekt
 • steken hun hand uit naar links
 • fietsen naast elkaar om de markeerbollen heen
 • remmen bij de stopstreep
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Het is van belang dat de leerlingen goed naar elkaar kijken en elkaar de ruimte geven.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

Laat de leerlingen op het rechte stuk achter elkaar fietsen en vervolgens elkaar inhalen.

Delen

Plattegrond - Fietskunsten, les 4, activiteit 3 Langs een obstakel fietsen en inhalen

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerlingen kijken voor het passeren van een obstakel en het inhalen over de linkerschouder om het achteropkomend verkeer te zien aankomen. De leerlingen kijken na het passeren van het obstakel en het inhalen over de rechterschouder om te zien of er ruimte is om weer rechts te gaan fietsen.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Achter elkaar fietsen
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Om een obstakel heen fietsen
 • Achter elkaar een bocht fietsen
 • Langzaam fietsen om ruimte te geven
 • Versnellen om in te halen
 • Inhalen
 • Remmen
 • Achter elkaar stoppen
 • Afstappen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 12 rode markeerbollen
 • 4 witte markeerbollen
 • Pylon
 • Staander
 • Verkeersbord stop (B07)
 • Obstakel (bijvoorbeeld een afvalcontainer)
 • Fluitje (bij de differentiatie)

Plattegrond Activiteit 3 Langs een obstakel fietsen en inhalen

Download

Oefening

Deze oefening wordt door twee leerlingen tegelijk uitgevoerd. Beide leerlingen:

 • stappen achter elkaar op bij het startpunt
 • kijken bij de witte markeerbollen over hun linkerschouder achterom en roepen hoeveel vingers de begeleider (of de eerstvolgende leerling) omhoog steekt
 • fietsen achter elkaar langs het obstakel
 • gaan na het obstakel weer rechts fietsen
 • kijken bij de witte markeerbollen over hun linkerschouder achterom en roepen hoeveel vingers de begeleider (of de eerstvolgende leerling) omhoog steekt
 • steken hun linkerhand uit
 • fietsen achter elkaar de bocht naar links
 • bij de pylon blijft de voorste fietser rustig aan de rechterkant van het pad fietsen. De achterste fietser kijkt over zijn linkerschouder, versnelt, haalt aan de linkerkant in, kijkt over zijn rechterschouder en gaat voor de ander rijden, zonder deze af te snijden
 • remmen bij de stopstreep en stoppen achter elkaar
 • stappen af en lopen met de fiets aan de hand naar het begin van de route en sluiten aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Vóór het inhalen moet de leerling goed over de linkerschouder achterom kijken om te bepalen of er verkeer aan komt.
 • Na het inhalen moet de leerling goed over de rechterschouder achterom kijken om te bepalen of hij ver genoeg voorbij de ander gefietst is en weer naar rechts kan gaan.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.
 • Goed remmen is geleidelijk tot stilstand komen, zonder te haperen of te stoten.

Differentiatie

Laat de kinderen naast elkaar starten en voor het obstakel achter elkaar fietsen. De linker fietser gaat achter de rechter, zoals bij het ritsen. Het gaat om sociaal fietsen en elkaar de ruimte geven.

Instructiefilm Langs een obstakel fietsen

Inhoud wordt niet getoond omdat cookies niet toegestaan zijn.

Meer informatie
Delen

Download - Certificaat: Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Observatieformulier Fietskunsten les 4 groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Download - Ouderbrief Fietskunsten groep 5 en 6

Log eerst in bij Mijn SEEF om dit lesmateriaal te bekijken. Na inloggen is het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Aanbevolen lespakketten

Thema's: Fietsvaardigheid, Openbaar vervoer, Oversteken, Schoolomgeving en routes, Verkeersgedrag, Verkeersregels
Lesgeven met SCHOOL op SEEF.
Zo werkt het!