Lesmaterialen

SCHOOL op SEEF heeft allemaal losse lesmaterialen verzameld, voor op school en voor thuis. Van liedjes over veilig oversteken tot een checklist om de fiets van jouw kind te keuren. Filter op groep, thema, soort materiaal en/of uitvoering in de klas of thuis. In de linkerzijbalk met de naam "Kies lesmateriaal" kan je lesmateriaal selecteren om te bekijken.

Groep
Thema
Soort
Uitvoering
Filter:
Groep
Thema
Soort materiaal
Uitvoering

Je ziet momenteel alleen openbaar lesmateriaal. Log in bij Mijn SEEF om ook het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Geselecteerd lesmateriaal

Oefening - School-thuis-route

Groep 5
Groep 6
Schoolomgeving en routes
Verkeersgedrag
Verkeerskunsten
Op school

Inleiding

Bij deze activiteit gaat het om het in kaart brengen van de route van huis naar school. Op welke manier komen de leerlingen naar school, welke route leggen ze daarbij af en welke gevaarlijke verkeerssituaties komen ze daarbij tegen?

Materialen

  • Plattegrond van de woonwijk waar de school staat
  • Kleurpotloden/stiften
  • Extra: digitale camera

Werkwijze

Laat de leerlingen op een kopie van een plattegrond aankruisen waar ze wonen. Laat ze vervolgens de route intekenen die ze volgen van huis naar school. Met behulp van kleuren wordt hierbij onderscheid gemaakt of dit lopend, met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer is. Spreek dus met de leerlingen af, welke kleuren er voor voetgangers, fietsers en automobilisten gebruikt gaan worden.

Laat de leerlingen de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke situaties op de route vind je gevaarlijk?
  • Waarom is dat gevaarlijk?
  • Hoe kun je je daar het beste gedragen?
  • Kun je oplossingen bedenken voor de gevaarlijke verkeerssituaties?

Extra

Leerlingen die bij elkaar in de buurt wonen, kunnen met een digitale camera foto’s van de route van huis naar school maken. Zij leggen daarbij vast wat de (on)veilige situaties zijn. De foto’s kunnen in een presentatie worden verwerkt en met de andere leerlingen of zelfs met de gemeente besproken worden.

De gevaarlijke situaties kunnen ook door de ouders in kaart gebracht worden met behulp van de vragenlijst 'Knelpunten op de school-thuisroute'. Aan de hand van de antwoorden kunt u samen met de leerlingen deze situaties bespreken en eventueel fotograferen.

Het wordt aanbevolen om daadwerkelijke knelpunten door te geven aan de gemeente.

Delen