Lesmaterialen

SCHOOL op SEEF heeft allemaal losse lesmaterialen verzameld, voor op school en voor thuis. Van liedjes over veilig oversteken tot een checklist om de fiets van jouw kind te keuren. Filter op groep, thema, soort materiaal en/of uitvoering in de klas of thuis. In de linkerzijbalk met de naam "Kies lesmateriaal" kan je lesmateriaal selecteren om te bekijken.

Groep
Thema
Soort
Uitvoering
Filter:
Groep
Thema
Soort materiaal
Uitvoering

Je ziet momenteel alleen openbaar lesmateriaal. Log in bij Mijn SEEF om ook het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Geselecteerd lesmateriaal

Plattegrond - Fietskunsten, les 3, activiteit 3 Blokkenrace

Groep 7
Groep 8
Verkeerskunsten
Op school

Doel

De leerling schat afstanden in, fietst met een voorwerp in de hand, past zijn snelheid aan voor een bocht en houdt controle over de fiets.

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Met één hand fietsen
 • Versnellen
 • Met snelheid een bocht fietsen

Materialen

 • Stoepkrijt
 • 17 rode markeerbollen
 • 4 tafels of emmers
 • 40-60 blokken van de kleuters of pittenzakken

Plattegrond Activiteit 3 Blokkenrace

Download

Oefening

Verdeel de leerlingen in twee teams. Elk team start bij een tafel. De eerste leerlingen van beide teams starten tegelijk op het teken van de begeleider. De leerlingen:

 • stappen op bij het startpunt
 • pakken een blok van de eerste tafel
 • fietsen om de markeerbollen heen
 • leggen het blok op de tweede tafel
 • fietsen om de markeerbollen heen
 • De volgende leerling start als het blok op de tweede tafel wordt gelegd.

Aandachtspunten

 • Deze oefening gaat door totdat één van de teams alle blokken naar de tweede tafel heeft gebracht. Dat team heeft gewonnen.
 • Elke leerling mag maar één blok per keer meenemen.
 • De blokken die bij de tweede tafel op de grond vallen, plaatst de begeleider opnieuw op de eerste tafel. De leerlingen moeten deze dus opnieuw naar de tweede tafel brengen.
 • Wissel de groepen na één ronde om, zodat de leerlingen de oefening ook in de andere richting fietsen.
 • Tip voor kinderen die moeite hebben met het opstappen: laat de kinderen zittend starten. Bij het zittend starten is de juiste stand van de trapper iets voorbij het hoogste punt in de traprichting. Eén voet staat op de trapper en één voet staat op de grond.

Differentiatie

 • De oefening kan ook met pittenzakjes en emmers (of getekende rondjes op de grond) worden uitgevoerd.
 • In de zomer kan de blokkenrace ook goed met bekertjes en emmers water gedaan worden. De leerling schept bij de eerste tafel een bekertje water uit de emmer en fietst naar de tweede tafel waar het bekertje wordt geleegd in de lege emmer. Het team dat na bijvoorbeeld 10 minuten het meeste water in de tweede emmer heeft, heeft gewonnen.

Suggestie

In plaats van de blokkenrace kan ook een estafette gedaan worden. De opbouw van de oefening voor de estafette is eenvoudiger dan die van de blokkenrace. U kunt volstaan met vier markeerbollen voor de twee startpunten en twee pylonen. De markeerbollen en de pylonen staan ongeveer 15-20 meter uit elkaar. Verdeel de leerlingen in twee teams. Zorg ervoor dat elk team evenveel leerlingen heeft. De eerste leerlingen van beide teams starten tegelijk op het teken van de begeleider.

De eerste leerling van elk team:

 • stapt met het estafettestokje in de hand op bij het startpunt
 • fietst zo snel mogelijk naar de pylon
 • remt af
 • fietst om de pylon heen
 • fietst zo snel mogelijk terug naar het startpunt
 • remt af en geeft het estafettestokje door aan de volgende fietser
 • stapt af en sluit aan in de rij.

Aandachtspunten

 • Leg de kinderen van tevoren duidelijk uit dat ze in de bocht wel moeten opletten. Als ze de bocht te snel nemen, hebben ze kans om te vallen.
 • Deze oefening gaat door tot alle leerlingen van beide teams geweest zijn.
 • Het team waarbij als eerste alle leerlingen geweest zijn, heeft gewonnen.
Delen