Lesmaterialen

SCHOOL op SEEF heeft allemaal losse lesmaterialen verzameld, voor op school en voor thuis. Van liedjes over veilig oversteken tot een checklist om de fiets van jouw kind te keuren. Filter op groep, thema, soort materiaal en/of uitvoering in de klas of thuis. In de linkerzijbalk met de naam "Kies lesmateriaal" kan je lesmateriaal selecteren om te bekijken.

Groep
Thema
Soort
Uitvoering
Filter:
Groep
Thema
Soort materiaal
Uitvoering

Je ziet momenteel alleen openbaar lesmateriaal. Log in bij Mijn SEEF om ook het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Geselecteerd lesmateriaal

Spel - Verkeersbordenspeurtocht

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Verkeersgedrag
Verkeersregels
Op school

Leerdoel

Leerlingen kennen de betekenis van verkeersborden en verkeerssituaties in de eigen omgeving De les Dagelijks lopen of fietsen leerlingen in de schoolomgeving. Maar hoe zit het eigenlijk met alle verkeersborden en verkeersregels rondom school?

De verkeersbordenspeurtocht kan op meerdere manieren uitgevoerd worden. Twee verschillende werkwijzen worden hieronder beschreven.

Werkwijze 1

De leerkracht/verkeersouder maakt foto’s van verkeersborden en verkeersregels in de schoolomgeving. Aan de hand van deze foto’s stippelt de leerkracht/verkeersouder een route uit en maakt een boekje met de routebeschrijving. In deze routebeschrijving zijn de gemaakte foto’s opgenomen en per foto zijn vragen voor de leerlingen gemaakt. Elke leerling of groepje leerlingen krijgt het boekje waar de speurtocht in staat. In kleine groepjes leggen de leerlingen de speurtocht af en beantwoorden tussendoor de vragen over de verkeersborden en verkeersregels.

Werkwijze 2

Verdeel de klas in tweetallen of viertallen van leerlingen die dicht bij elkaar in de buurt wonen. Ieder groepje krijgt een digitale camera. De leerlingen maken foto’s van tien verschillende verkeersborden bij hen in de buurt of op de school-thuisroute. Samen maken de leerlingen een collage van de borden. Iedere collage wordt kort gepresenteerd waarbij de overige leerlingen vragen mogen stellen en de “fotografen” daarop antwoord geven.

Extra

Zijn er weinig verkeersborden in de schoolomgeving, dan kunt u meer vragen opnemen over verkeersregels, zoals: wie heeft er hier voorrang, moet je een ruime of krappe bocht maken, etc.

Delen