Lesmaterialen

SCHOOL op SEEF heeft allemaal losse lesmaterialen verzameld, voor op school en voor thuis. Van liedjes over veilig oversteken tot een checklist om de fiets van jouw kind te keuren. Filter op groep, thema, soort materiaal en/of uitvoering in de klas of thuis. In de linkerzijbalk met de naam "Kies lesmateriaal" kan je lesmateriaal selecteren om te bekijken.

Icoon Groep filter
Groep
Icoon Thema filter
Thema
Icoon Soort filter
Soort
Icoon Uitvoering filter
Uitvoering
Filter:
Groep
Thema
Soort materiaal
Uitvoering
Afbeelding golf bovenkant pagina

Je ziet momenteel alleen openbaar lesmateriaal. Log in bij Mijn SEEF om ook het afgeschermde lesmateriaal op deze pagina te bekijken.

Geselecteerd lesmateriaal

Lesbrief - Lesbrief Fietskunsten groep 5 en 6, les 2

Groep 5
Groep 6
Verkeerskunsten
Op school

Activiteiten

 1. Fietsen over een smal en een schuin wegdek
 2. Met één hand door de bocht!
 3. Achterom kijken en afslaan

Deelvaardigheden

 • Opstappen
 • Wegrijden
 • Recht fietsen
 • Bocht fietsen
 • Over een schuin wegdek fietsen
 • Beker met de ketting pakken
 • Met één hand aan het stuur een rondje fietsen
 • Beker met de ketting terugplaatsen
 • Slalom fietsen
 • Afstanden inschatten
 • Achterom kijken
 • Hand uitsteken
 • Afslaan
 • Remmen
 • Versnellen
 • Noodstop maken
 • Afstappen

Instructiefilm Slim starten, makkelijk wegfietsen

Instructiefilm Fietsen over een smal en een schuin wegdek

instructiefilm Behendigheid oefenen: met één hand door de bocht

Instructiefilm Fietscheck

Voorbereiding

 • Vraag de leerlingen met de fiets naar school te komen.
 • Vraag drie ouders/stagiaires/klassenassistentes om te helpen.
 • Verdeel de klas in drie groepen.
 • Geef de instructie aan de begeleiders.
 • Verzamel het materiaal.
 • Zet de oefeningen uit.

Benodigde tijd

 • Voorbereiding in de klas: 10 minuten
 • Instructie aan de begeleiders: 10 minuten
 • Drie oefeningen uitzetten: 30 minuten
 • Uitvoering: 45 minuten
 • Nabespreken: 5 minuten
 • Opruimen: 5 – 10 minuten

Werkwijze

Het thema ‘Fietskunsten’ bestaat voor groep 5/6 uit vier lessen waarin de basisvaardigheden van het fietsen worden geoefend. Elke les is onderverdeeld in drie activiteiten.

De doelen van deze les zijn:

 • activiteit 1: De leerling houdt balans tijdens het fietsen op een smalle weg en een schuin wegdek. De leerling remt krachtig met de remmen van de fiets en maakt een noodstop.
 • activiteit 2: De leerling maakt scherpe en korte bochten met één of twee handen aan het stuur.
 • activiteit 3: De leerling kijkt bij het naderen van een kruispunt over de linkerschouder en steekt de linkerhand uit bij het nemen van een bocht naar links. De leerling kijkt over de rechterschouder en steekt de rechterhand uit bij het nemen van een bocht naar rechts. De leerling houdt daarbij rekening met de ruimte die het overige verkeer op de weg inneemt.

Bij de pleinles zet u de drie oefeningen van tevoren uit. De klas wordt verdeeld in drie groepen en na elke 10 tot 15 minuten oefenen wordt er van oefening gewisseld. De begeleiders blijven bij het oefening staan, hierdoor hoeft de instructie maar één keer aan de begeleiders gegeven te worden.

Delen